Cefalometria

Specjalistyczna technika radiologiczna stosowana w ortodoncji i ortopedii twarzoczaszki. Polega ona na wykonaniu bocznego rentgenogramu głowy w celu badania relacji i pomiarów różnych struktur kostnych i tkanek miękkich głowy i szyi.

Główne cele cefalometrii obejmują:

 1. Planowanie leczenia ortodontycznego: Analizując radiogram cefalometryczny, ortodonci mogą zrozumieć relacje pozycyjne zębów, szczęk i innych struktur twarzoczaszki. Informacje te są kluczowe dla planowania leczenia ortodontycznego, takiego jak aparaty ortodontyczne czy operacje ortognatyczne.
 2. Analiza wzrostu: Dla pacjentów w okresie wzrostu, cefalogramy wykonane w różnych momentach mogą pomóc w zrozumieniu wzoru i kierunku wzrostu twarzoczaszki.
 3. Analiza profilu: Cefalometria pomaga ocenić profil twarzy i zrozumieć, jak leczenie ortodontyczne lub operacje ortognatyczne mogą wpływać na estetykę twarzy.
 4. Monitorowanie leczenia: Podczas leczenia ortodontycznego, okresowe cefalogramy mogą być używane do monitorowania ruchu zębów i szczęk oraz oceny skuteczności leczenia.
 5. Badania naukowe: Analiza cefalometryczna często jest stosowana w badaniach ortodontycznych w celu opracowania lub potwierdzenia różnych metod leczenia.

Na radiogramie cefalometrycznym identyfikuje się konkretne punkty anatomiczne, a następnie rysuje się linie łączące te punkty. Wykonuje się pomiary, w tym kąty i odległości, aby zbadać przestrzenne relacje między tymi strukturami. Dane te są wykorzystywane do oceny konfiguracji twarzoczaszki pacjenta i ustalenia odpowiedniego planu leczenia.

FAQ

Kiedy należy wykonać cefalometrię?

Cefalometria, czyli wykonanie rentgenogramów cefalometrycznych, powinna być przeprowadzana w następujących przypadkach:

 1. Ocena ortodontyczna: Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, cefalometria może dostarczyć istotnych danych na temat relacji pozycyjnych zębów, szczęk i struktur twarzoczaszki, co pomaga w opracowaniu spersonalizowanego planu leczenia.
 2. Monitorowanie leczenia: Podczas leczenia ortodontycznego, zwłaszcza w przypadku długotrwałych zabiegów, takich jak aparaty ortodontyczne, okresowe cefalogramy mogą być używane do monitorowania ruchu zębów i szczęk. Pomaga to ortodontom ocenić, czy leczenie przebiega zgodnie z planem i dokonać niezbędnych korekt.
 3. Ocena po leczeniu: Po zakończeniu leczenia ortodontycznego, cefalogram może pomóc w ocenie wyników w porównaniu do początkowych celów leczenia.
 4. Planowanie operacji ortognatycznej: Dla pacjentów rozważających operację ortognatyczną w celu korekcji wrodzonych wad zgryzu, analiza cefalometryczna jest kluczowa dla planowania operacji i przewidywania wyników pooperacyjnych.
 5. Analiza wzrostu: U pacjentów w okresie wzrostu, wykonywanie cefalometrycznych zdjęć rentgenowskich w różnych odstępach czasu pozwala monitorować wzorce wzrostu twarzoczaszki. Jest to szczególnie przydatne przy przewidywaniu, jak wzrost może wpływać na leczenie ortodontyczne lub jego wyniki.
 6. Badania naukowe i naukowe: W środowisku akademickim i badawczym analiza cefalometryczna może być wykorzystywana do badania różnych wzorców twarzoczaszki, metod leczenia lub walidacji nowych
 7. Ocena bezdechu sennego: Cefalometria może pomóc w ocenie drożności dróg oddechowych, co jest wartościowe w ocenie stanów takich jak obturacyjny bezdech senny. Położenie i wielkość szczęk i tkanek miękkich mogą wpływać na drożność dróg oddechowych.
 8. Analiza profilu: Dla pacjentów zainteresowanych estetyką twarzy, zwłaszcza ich profilu bocznego, cefalogram może dostarczyć informacji na temat wpływu różnych zabiegów na kontury twarzy.

Czy badanie jest bolesne?
Nie, procedura jest nieinwazyjna i bezbolesna. Podczas badania wystarczy stać lub siedzieć nieruchomo przez kilkanaście sekund.

Czy muszę się przygotować do badania?
Nie jest wymagane specjalne przygotowanie. Jednak zostaniesz poproszony o zdjęcie wszelkich metalowych przedmiotów, takich jak okulary, kolczyki i naszyjniki. Jeśli masz aparaty ortodontyczne lub protezy dentystyczne, może być konieczne ich zdjęcie.

Kiedy otrzymam wyniki?
Parę minut po wykonaniu każdego badania w Skanai nieodpłatnie wysyłamy wyniki emailem do Ciebie oraz również możemy wysłać na widniejący na skierowaniu adres email Twojego lekarza.

Czy wykonywanie cefalometrii jest bezpieczne w ciąży?
Zawsze informuj swojego stomatologa lub technika, jeśli jesteś w ciąży lub podejrzewasz, że jesteś w ciąży. Chociaż dawka promieniowania jest niska, ogólnie zaleca się unikanie niepotrzebnych zdjęć rentgenowskich w czasie ciąży.

Czy dzieci mogą poddać się cefalometrii?

Tak, jest to powszechne w przypadku dzieci, zwłaszcza podczas oceny i leczenia ortodontycznego, aby monitorować wzrost i zmiany rozwojowe.

Zawsze skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania szczegółowych informacji i dalszych pytań dotyczących cefalometrii lub jakiejkolwiek innej procedury medycznej.


Cena

90  zł

Czas trwania badania

15 min

Skierowanie

Wymagane

Dawka promieniowania

tv

2 godziny lotu samolotem
Dawka promieniowania podczas badania jest minimalna (7-12 µSv). Dla zobrazowania, odpowiada 2 godzinom lotu samolotem.