Tomografia Komputerowa (CBCT)

Tomografia komputerowa stożkowa (CBCT) to metoda obrazowania rentgenowskiego, która umożliwia trójwymiarową wizualizację struktur szczękowo-twarzowych, takich jak zęby, kości, nerwy i tkanki miękkie. Jest to wariacja tradycyjnej tomografii komputerowej (TK), ale wykorzystuje stożkowy strumień promieni rentgenowskich i detektor, który obraca się wokół pacjenta, aby zebrać kilkaset obrazów, które są następnie używane do odtworzenia ostatecznego obrazu trójwymiarowego.

W porównaniu do standardowych zdjęć rentgenowskich, tomografia CBCT jest znacznie bardziej szczegółową i skuteczną metodą pozyskiwania informacji o zdrowiu. Technologia CBCT stosuje również mniejsze dawki promieniowania i wymaga mniejszej liczby skanów, aby zobaczyć różne widoki i kąty jamy ustnej. Ponadto, w przeciwieństwie do tradycyjnych zdjęć rentgenowskich jamy ustnej, tomografia CBCT może pokazywać zarówno kości, jak i tkanki miękkie.

Zalety CBCT:

 1. Obrazy trójwymiarowe wysokiej rozdzielczości: W przeciwieństwie do tradycyjnych dwuwymiarowych zdjęć rentgenowskich jamy ustnej, CBCT zapewnia obrazy trójwymiarowe, które mogą zapewnić lepszą wizualizację i zrozumienie struktur anatomicznych.
 2. Zredukowane narażenie na promieniowanie: CBCT wystawia pacjenta na mniejsze promieniowanie niż tradycyjne badanie TK, zapewniając jednocześnie szczegółowe obrazy niezbędne do oceny dentystycznej.
 3. Krótszy czas skanowania: Skany CBCT są szybsze niż tradycyjne skany TK, rejestrując kilkaset obrazów z różnych kątów i kompilując je w pojedynczy obraz 3D w około 30 sekund.
 4. Zastosowania: CBCT jest stosowane w różnych dziedzinach stomatologii, w tym w chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, endodoncji, periodontologii i planowaniu implantów.
 5. Szczegółowa ocena kości: CBCT jest szczególnie przydatne w ocenie jakości i ilości kości, co jest istotne w przypadku zabiegów takich jak wszczepienie implantów dentystycznych.

Przykłady zastosowania:

 1. Planowanie implantów: W celu określenia optymalnej lokalizacji do umieszczenia implantu, uwzględniając struktury ważne, takie jak nerwy i zatoki.
 2. Ocena ortodontyczna: Do szczegółowej analizy cefalometrycznej i planowania leczenia ortodontycznego.
 3. Ocena stawów żuchwowych: Do wizualizacji stawów skroniowo-żuchwowych w przypadkach zaburzeń TMD lub innych zaburzeń stawowych.
 4. Badanie zatok: Szczególnie istotne w przypadku zabiegów, które mogą wpływać na zatoki, takich jak ekstrakcje górnych zębów trzonowych lub podnoszenie dna zatok do wszczepów.
 5. Ocena endodontyczna: Zapewnia jasny obraz kanałów korzeniowych, pomagając w przypadkach skomplikowanych leczenia kanałowego.
 6. Diagnozowanie patologii: Pomaga w wykrywaniu torbieli, guzów i innych patologicznych stanów w szczękach.

Najczęstsze pytania:

Kiedy należy wykonać badanie CBCT?

Stosuje się je w przypadkach, gdy wizualizacja trójwymiarowa oferuje wyraźną przewagę nad obrazami dwuwymiarowymi. Oto scenariusze, w których może być zalecane wykonanie badania CBCT:

 1. Planowanie implantów dentystycznych: Przed umieszczeniem implantów dentystycznych CBCT może dostarczyć szczegółowy obraz jakości i ilości kości szczęki. Jest to istotne dla określenia optymalnego umiejscowienia i rozmiaru implantów, zapewniając, że nie będą one wpływać na ważne struktury, takie jak nerwy lub zatoki.
 2. Ortodoncja: W przypadku złożonych przypadków ortodontycznych CBCT może dostarczyć informacji na temat pozycji zębów, zwłaszcza zębów zatrzymanych lub nadliczbowych. Pomaga również w analizie cefalometrycznej i planowaniu leczenia.
 3. Endodoncja: W przypadkach skomplikowanych leczenia kanałowego CBCT może dostarczyć jasny obraz anatomii korzenia, ujawniając dodatkowe kanały, pęknięcia korzeniowe lub zmiany okołokorzeniowe, które mogą nie być widoczne na standardowym dwuwymiarowym zdjęciu rentgenowskim.
 4. Zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (TMD): CBCT pozwala na szczegółową wizualizację stawu skroniowo-żuchwowego, co może być korzystne przy diagnozowaniu i planowaniu leczenia zaburzeń TMD.
 5. Badanie zatok: Przed zabiegami, które mogą wpływać na zatoki, takimi jak podnoszenie dna zatok lub ekstrakcje górnych zębów trzonowych, CBCT może dostarczyć szczegółowy obraz anatomiczny zatok i ewentualnych patologii.
 6. Diagnozowanie patologii stomatologicznych i szczękowych: CBCT może pomóc w wykrywaniu i określaniu rozległości torbieli, guzów i innych patologicznych stanów w szczękach.
 7. Urazy: W przypadku pacjentów z urazami twarzy lub zębów CBCT może dostarczyć kompleksowy obraz złamań i związanych z nimi obrażeń.
 8. Planowanie chirurgiczne: Zwłaszcza w przypadku skomplikowanych operacji, takich jak operacje ortognatyczne lub regeneracja prowadzona z wykorzystaniem przewodnika, CBCT pomaga w planowaniu przedoperacyjnym.
 9. Ocena dróg oddechowych: U pacjentów podejrzewanych o obturacyjne bezdechy senny lub inne zwężenia dróg oddechowych, CBCT może być stosowane do oceny wymiarów dróg oddechowych.
 10. Ocena zatrzymanych zębów: W celu określenia położenia i relacji do struktur sąsiednich, co może pomóc w podejściu do ekstrakcji chirurgicznej.

Jakie są ograniczenia tomografii CBCT?
Podczas tomografii CBCT obrazy kości są wyjątkowo dokładne, ale może nie być tak szczegółowe w przypadku tkanek miękkich, takich jak mięśnie, węzły chłonne lub gruczoły. W takich przypadkach preferowane mogą być inne metody obrazowania, takie jak rezonans magnetyczny (MRI).

Jak wygląda procedura?

Procedura jest bezbolesna i nieinwazyjna:

 • Pacjent jest proszony o usunięcie wszystkiego, co może wpływać na obrazowanie, w tym przedmiotów metalowych, takich jak biżuteria, okulary lub aparaty słuchowe.
 • Pacjent siedzi lub stoi w urządzeniu CBCT.
 • Pacjent musi pozostawać nieruchomo podczas skanowania, aby zapewnić wyraźność obrazu. Skaner obraca się wokół głowy pacjenta, rejestrując wiele obrazów z różnych kątów, które są następnie odtwarzane w modelu 3D.

Czy muszę się przygotować do badania?
Nie ma specjalnych wymagań dotyczących przygotowania. Będziesz jedynie poproszony o usunięcie przedmiotów metalowych, takich jak okulary, kolczyki i naszyjniki. Jeśli masz aparaty ortodontyczne lub protezy dentystyczne, możliwe, że będziesz musiał je zdjąć.

Kiedy otrzymam wyniki?
Parę minut po wykonaniu każdego badania w Skanai nieodpłatnie wysyłamy wyniki emailem do Ciebie oraz również możemy wysłać na widniejący na skierowaniu adres email Twojego lekarza.

Czy tomografia komputerowa jest bezpieczna w czasie ciąży?
Zawsze poinformuj swojego dentystę lub technika, jeśli jesteś w ciąży lub podejrzewasz, że możesz być w ciąży. Chociaż dawka promieniowania jest niska, zaleca się unikanie niepotrzebnego narażenia na promieniowanie podczas ciąży.

Czy istnieje ograniczenie wiekowe dla tomografii komputerowej?

Nie, nie ma ograniczenia wieku. Tomografia komputerowa może być korzystna zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, w zależności od problemu medycznego.

Zawsze skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania szczegółowych informacji i wszelkich dalszych pytań dotyczących Tomografia Komputerowa lub innych procedur medycznych.


Cena

od 110 zł

Czas trwania badania

do 30 sekund

Skierowanie

Wymagane

Dawka promieniowania

tv

3 -20 godzin lotu samolotem
Dawka promieniowania podczas badania jest minimalna (20-150 µSv). Dla zobrazowania, odpowiada to 3 -20 godzin lotu samolotem.