Tomografia stawów skroniowo-żuchwowych

Tomografia CBCT stawów skroniowo-żuchwowych (TMJ) to specjalistyczna procedura obrazowania rentgenowskiego, która umożliwia uzyskanie szczegółowych trójwymiarowych obrazów przekrojowych stawów skroniowo-żuchwowych, czyli stawów łączących żuchwę ze skronią.

Ta zaawansowana metoda obrazowania pozwala na klarowną trójwymiarową wizualizację struktur kostnych, która może być wykorzystana do oceny położenia, anatomii i morfologii wyrostków (zaokrąglone wypustki na końcu żuchwy, które łączą się ze skronią) oraz identyfikacji ewentualnych zmian zwyrodnieniowych, złamań lub innych patologii kostnych w obrębie stawów. Jest to niezastąpione narzędzie do diagnozowania i planowania leczenia różnych schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych.

Przykłady zastosowania:

 • Diagnozowanie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych: Podczas gdy wiele zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych dotyczy tkanek miękkich (takich jak chrząstka stawowa), CBCT może identyfikować zmiany kostne, które mogą być związane z tymi zaburzeniami.
 • Ocena pourazowa: W celu sprawdzenia występowania złamań lub zwichnięć w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych po urazach.
 • Planowanie przedoperacyjne: Przy operacjach obejmujących stawy skroniowo-żuchwowe lub obszary sąsiadujące.
 • Ocena w przypadku artretyzmu: W celu identyfikacji zmian zwyrodnieniowych związanych z artretyzmem zwyrodnieniowym lub reumatoidalnym.
 • Warianty anatomiczne: Do badania anatomii stawu, zwłaszcza w przypadkach wrodzonych lub rozwojowych.

Zalety:

 • Szczegółowe obrazy 3D: CBCT oferuje kompleksową wizję stawu skroniowo-żuchwowego, który można obracać i oglądać z różnych kątów, co ułatwia lepszą diagnozę.
 • Mniejsze narażenie na promieniowanie: W porównaniu do tradycyjnych tomografii komputerowych (CT), CBCT naraża pacjenta na mniejszą dawkę promieniowania.
 • Efektywność: Skanowanie jest szybkie w porównaniu do starszych metod i technologii.

FAQ

Kiedy należy przeprowadzić badanie?

Tomografia stożkowa CBCT stawów skroniowo-żuchwowych (TMJ) powinna być przeprowadzana, gdy szczegółowa wizualizacja anatomii stawu i związanych z nim patologii jest niezbędna. Oto sytuacje, w których może być zalecana tomografia CBCT stawów skroniowo-żuchwowych:

 1. Podejrzenie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych: U pacjentów z bólem, trzaskaniem, zablokowaniami lub innymi dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych, które nie mogą być odpowiednio zdiagnozowane za pomocą zwykłych zdjęć rentgenowskich lub oceny klinicznej.
 2. Artretyzm zwyrodnieniowy lub choroba zwyrodnieniowa stawów: W przypadku podejrzenia lub klinicznych objawów zmian zwyrodnieniowych, takich jak wyrostki kostne, erozje lub stwardnienie stawu skroniowo-żuchwowego.
 3. Urazy: Po wypadkach lub urazach dotyczących szczęki, twarzy lub głowy w celu oceny potencjalnych złamań lub innych obrażeń stawu skroniowo-żuchwowego.
 4. Przemieszczenie dysku: Podczas gdy wizualizacja tkanek miękkich (takich jak chrząstka stawowa) jest ograniczona w przypadku CBCT, w kontekście podejrzenia przemieszczenia dysku, badanie może pokazać wtórne zmiany kostne lub potwierdzić przemieszczenie w połączeniu z objawami klinicznymi.
 5. Wrodzone lub rozwojowe nieprawidłowości: Do oceny stanów takich jak zrost (zespół ankylozy), hipoplazja (nierozwinięcie) lub hiperplazja (nadmierny rozwój) składników stawu.
 6. Ocena przedoperacyjna: Przed przeprowadzeniem operacji dotyczących stawu skroniowo-żuchwowego, takich jak wymiana stawu lub naprawa złamań, w celu dokładnego zrozumienia anatomii i patologii.
 7. Ocena pooperacyjna: Po interwencjach chirurgicznych w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego w celu oceny wyników, wyrównania i potencjalnych powikłań.
 8. Nowotwory lub guzy: W przypadku podejrzenia łagodnych lub złośliwych nowotworów dotyczących stawu skroniowo-żuchwowego lub sąsiadujących obszarów.
 9. Trwały ból: Gdy pacjent odczuwa niewyjaśniony lub trwały ból w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego, który nie został zdiagnozowany za pomocą tradycyjnych metod.
 10. Zaburzenia układowe o charakterze artretycznym: U pacjentów z chorobami takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów, które mogą wpływać na stawy skroniowo-żuchwowe, zwłaszcza gdy objawy manifestują się w obrębie szczęki.

Jak wygląda procedura?

Procedura jest nieinwazyjna i bezbolesna:

 • Pacjent zostaje poproszony o usunięcie wszystkiego, co mogłoby zakłócać obrazowanie, w tym przedmiotów metalowych, takich jak biżuteria, okulary lub aparaty słuchowe.
 • Pacjent siedzi lub stoi w urządzeniu CBCT.
 • Pacjent musi pozostawać w bezruchu podczas skanowania, aby zapewnić klarowność obrazu. Podczas obracania się skanera wokół głowy pacjenta, rejestrowane jest wiele obrazów z różnych kątów, które następnie są odtwarzane w modelu 3D.

Czy muszę się przygotować do procedury?
Nie jest wymagane specjalne przygotowanie. Jednak zostaniesz poproszony o usunięcie wszelkich przedmiotów metalowych, takich jak okulary, kolczyki i naszyjniki. Jeśli masz aparaty ortodontyczne lub protezy, możliwe, że będziesz musiał je zdjąć.

Kiedy otrzymam wyniki?
Parę minut po wykonaniu każdego badania w Skanai nieodpłatnie wysyłamy wyniki emailem do Ciebie oraz również możemy wysłać na widniejący na skierowaniu adres email Twojego lekarza.

Czy tomografia komputerowa (CT) jest bezpieczna w czasie ciąży?
Zawsze poinformuj swojego dentystę lub technika, jeśli jesteś w ciąży lub podejrzewasz, że możesz być w ciąży. Chociaż dawka promieniowania jest niska, ogólnie praktykuje się unikanie niepotrzebnego narażenia na promieniowanie w czasie ciąży.

Czy istnieje ograniczenie wiekowe dla tomografii komputerowej (CT)?

Nie, nie ma ograniczenia wiekowego. Tomografia komputerowa (CT) może być korzystna zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, w zależności od problemu medycznego.

Zawsze skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania szczegółowych informacji i wszelkich dalszych pytań dotyczących Tomografii stawów skroniowo-żuchwowych lub innych procedur medycznych.


Cena

180 - 300  zł

Czas trwania badania

do 30 sekund

Skierowanie

Wymagane

Dawka promieniowania

tv

3 -20 godzin lotu samolotem
Dawka promieniowania podczas badania jest minimalna (20-150 µSv). Dla zobrazowania, odpowiada to 3 -20 godzin lotu samolotem.