Tomografia szczęki i żuchwy

Nieinwazyjna procedura obrazowania stomatologicznego, która pozwala na uzyskanie szczegółowych, przekrojowych obrazów 3D górnej (szczęki) i dolnej (żuchwy) szczęki.

Korzystając z wiązki promieni rentgenowskich o kształcie stożka, ta technologia dostarcza szczegółowych obrazów struktury kostnej, pozycjonowania zębów i otaczającej anatomicznej tkanki tych obszarów, umożliwiając lepszą diagnozę, planowanie leczenia i ocenę w zastosowaniach stomatologicznych i szczękowych. Ta wszechstronna wizualizacja 3D oferuje szczegółowe informacje, które przewyższają tradycyjne radiografie 2D.

Zastosowania:

 • Planowanie implantów stomatologicznych: Pomaga określić jakość, ilość i topografię kości, zapewniając optymalne umiejscowienie implantów.
 • Ocena ortodontyczna: Zapewnia klarowny obraz pozycjonowania zębów, zwłaszcza w przypadku zębów zatrzymanych lub nadliczbowych oraz oceny relacji szczęk.
 • Ocena endodontyczna: Przydatna w przypadkach skomplikowanych leczenia kanałowego, pokazująca złamania korzenia, niezwykłą anatomię kanału lub patologie okołowierzchołkowe.
 • Ocena patologiczna: Wykrywanie i analiza torbieli, guzów i innych anomalii w szczękach.
 • Planowanie chirurgiczna: Przy zabiegach takich jak ekstrakcje zębów mądrości, zwłaszcza gdy ząb znajduje się blisko struktur ważnych, takich jak nerwy.
 • Ocena przeszczepów kości i zatok: Określanie obszarów utraty kości i planowanie przeszczepów lub zabiegów podnoszenia zatok.

Zalety:

 • Wysokiej rozdzielczości obrazy 3D: Szczegółowa wizualizacja struktur stomatologicznych i szkieletowych, które można obracać i analizować z różnych kątów.
 • Precyzyjne pomiary: Ułatwia precyzję w planowaniu leczenia, zwłaszcza w przypadku procedur chirurgicznych lub ortodontycznych.
 • Mniejsze narażenie na promieniowanie: W porównaniu do tradycyjnych tomografii komputerowych, CBCT dostarcza mniejszą dawkę promieniowania.
 • Efektywność: Skanowanie jest szybsze w porównaniu do starszych metod i technologii.

FAQ

Kiedy powinno się wykonać to badanie?

Stosuje się je, gdy wizualizacja 3D oferuje wyraźne korzyści w porównaniu do technik obrazowania 2D. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których zalecane może być wykonanie skanu CBCT szczęki i żuchwy:

 1. Planowanie implantów stomatologicznych: Przed wszczepieniem implantów stomatologicznych ważne jest zrozumienie jakości i ilości kości szczęki i żuchwy, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne umiejscowienie implantów.
 2. Ortodoncja:
  • W celu oceny i planowania leczenia, zwłaszcza w przypadkach skomplikowanych.
  • Do oceny pozycji zębów, zwłaszcza zębów zatrzymanych lub nadliczbowych.
  • Do określenia relacji między zębami a strukturą szkieletową.
 3. Endodoncja:
  • W przypadkach skomplikowanych leczenia kanałowego w celu wyraźnego obrazu anatomicznego korzenia.
  • Do diagnozowania złamań lub resorpcji korzeni.
  • W celu wizualizacji zmian okołowierzchołkowych, które mogą nie być widoczne na standardowym obrazie rentgenowskim 2D.
 4. Ocena patologii:
  • Dla szczegółowej wizualizacji i oceny torbieli, guzów i innych anomalii w szczękach.
  • Do określenia rozmiaru i zaangażowania jakiejkolwiek patologii.
 5. Ocena urazów: Dla pacjentów z urazami twarzy, w celu uzyskania kompleksowego obrazu złamań i związanych z nimi obrażeń w obrębie szczęki i żuchwy.
 6. Zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ): Do oceny ewentualnych zmian anatomicznych, zaburzeń lub patologii związanych z TMJ.
 7. Ocena zatrzymanych zębów: Do określenia pozycji i relacji zatrzymanych zębów w stosunku do sąsiednich struktur, zwłaszcza zębów mądrości lub kłów.
 8. Przeszczepy kości i zabiegi podnoszenia zatok: Do oceny obszaru przed przeprowadzeniem procedur augmentacji kostnej, które często są wykonywane przed wszczepieniem implantów stomatologicznych.
 9. Zaburzenia rozwojowe: Do oceny wrodzonych lub rozwojowych zaburzeń wpływających na szczęki.
 10. Planowanie przedoperacyjne: Szczególnie dla zabiegów, które wymagają szczegółowej wiedzy na temat struktury kostnej, takich jak operacje ortognatyczne.

Jak wygląda procedura?

Procedura jest nieinwazyjna i bezbolesna:

 • Pacjent jest proszony o usunięcie wszystkiego, co mogłoby zakłócić obrazowanie, w tym przedmioty metalowe, takie jak biżuteria, okulary lub aparaty słuchowe.
 • Pacjent siada lub stoi w maszynie CBCT.
 • Pacjent musi pozostać nieruchomy podczas skanu, aby zapewnić klarowność obrazu. Podczas obrotu skaner rejestruje wiele obrazów z różnych kątów, które są następnie odtwarzane w modelu 3D.

Czy muszę się przygotować do badania?
Nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie. Jednak będziesz poproszony o usunięcie wszelkich przedmiotów metalowych, takich jak okulary, kolczyki i naszyjniki. Jeśli masz aparaty ortodontyczne lub protezy, możliwe, że będziesz musiał je usunąć.

Kiedy otrzymam wyniki?
Parę minut po wykonaniu każdego badania w Skanai nieodpłatnie wysyłamy wyniki emailem do Ciebie oraz również możemy wysłać na widniejący na skierowaniu adres email Twojego lekarza.

Czy tomografia komputerowa jest bezpieczna w czasie ciąży?
Zawsze poinformuj swojego dentystę lub technika, jeśli jesteś w ciąży lub podejrzewasz, że możesz być w ciąży. Chociaż dawka promieniowania jest niska, to ogólna praktyka polega na unikaniu niepotrzebnego narażenia na promieniowanie w czasie ciąży.

Czy istnieje ograniczenie wiekowe dla tomografii komputerowej?

Nie, nie ma ograniczenia wiekowego. Tomografia komputerowa może być korzystna zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, w zależności od problemu stomatologicznego.

Zawsze skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania szczegółowych informacji i dalszych pytań dotyczących Tomografii szczęki i żuchwy lub innych procedur medycznych.


Cena

260 - 280  zł

Czas trwania badania

do 30 sekund

Skierowanie

Wymagane

Dawka promieniowania

tv

3 -20 godzin lotu samolotem
Dawka promieniowania podczas badania jest minimalna (20-150 µSv). Dla zobrazowania, odpowiada to 3 -20 godzin lotu samolotem.