Tomografia zatok

Specjalistyczna procedura obrazowania rentgenowskiego, która dostarcza szczegółowe obrazy 3D anatomicznej struktury zatok oraz istniejących patologii. Zatoki to przestrzenie wypełnione powietrzem, znajdujące się w obrębie kości czaszki i twarzy, w tym zatoki czołowe, szczękowe, sitowe i klinowe.

CBCT zatok oferuje niespotykaną szczegółowość dla różnych scenariuszy związanych z jamami zatokowymi, co jest szczególnie przydatne w planowaniu leczenia chirurgicznego oraz diagnostyce.

Przykłady zastosowań:

 1. Ocena zapalenia zatok: W przypadkach przewlekłego lub nawracającego zapalenia zatok, gdy standardowe metody leczenia są nieskuteczne lub w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów anatomicznych prowadzących do blokady lub złego odpływu.
 2. Planowanie przedoperacyjne: Przed operacjami zatokowymi lub zabiegami takimi jak endoskopowa chirurgia zatok (FESS).
 3. Ocena guzów zatok: W celu określenia wielkości, zakresu i dokładnego położenia łagodnych lub złośliwych zmian wewnątrz jam zatokowych.
 4. Ocena urazów pourazowych: W celu oceny złamań lub innych urazów pourazowych w okolicy zatok.
 5. Planowanie wszczepów dentystycznych: Szczególnie dotyczy wszczepów w górnej szczęce, gdzie istnieje ryzyko przedostania się do zatok szczękowych.
 6. Ocena odchyleń anatomicznych: Takich jak odchylony przegroda nosowa, wypukłe muszle nosowe (concha bullosa) lub komórki Hallera, które mogą wpływać na funkcjonowanie zatok lub podejście chirurgiczne.

Zalety:

 1. Obrazowanie 3D o wysokiej rozdzielczości: Oferuje szczegółowy obraz zatok, dostarczając informacji niemożliwych do uzyskania za pomocą tradycyjnych dwuwymiarowych rentgenogramów.
 2. Precyzyjne pomiary: Przydatne w planowaniu operacyjnym, zapewniające bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanych procedur.
 3. Mniejsze dawki promieniowania: W porównaniu do tradycyjnych tomografii komputerowych (CT), CBCT naraża pacjenta na mniejsze dawki promieniowania, co czyni go bezpieczniejszą alternatywą dla wielu zastosowań.
 4. Szybsze skanowanie: Czas trwania skanu CBCT jest krótszy niż w przypadku konwencjonalnej tomografii komputerowej (CT).

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy należy wykonać badanie?

CBCT (Cone Beam Computed Tomography) zatok powinno być wykonane, gdy szczegółowe trójwymiarowe obrazy jam zatokowych są istotne dla diagnozy, planowania leczenia lub oceny. Oto sytuacje, w których zaleca się wykonanie badania CBCT zatok:

 1. Przewlekłe lub nawracające zapalenie zatok: W przypadkach, gdy pacjenci mają nawracające infekcje zatokowe, a standardowe metody leczenia lub leki okazują się nieskuteczne. CBCT może pomóc w identyfikacji nieprawidłowości anatomicznych lub przeszkód powodujących te przewlekłe problemy.
 2. Planowanie przedoperacyjne: Przed zabiegami operacyjnymi, takimi jak endoskopowa chirurgia zatok (FESS), w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat anatomii i potencjalnych przeszkód.
 3. Rozważania dotyczące wszczepów dentystycznych: Przed wszczepieniem implantów stomatologicznych w górnej szczęce (szczęce górnej), aby upewnić się, że jest wystarczająco dużo kości i zapobiec przypadkowemu przedostaniu się do zatok szczękowych.
 4. Guzy lub zmiany w zatokach: W celu oceny obecności, wielkości, położenia i zakresu łagodnych lub złośliwych guzów lub mas w jamach zatokowych.
 5. Urazy pourazowe: Po urazach twarzy w celu oceny złamań, obrażeń lub przeszkód w obszarach zatokowych.
 6. Ocena odchyleń anatomicznych: W przypadkach, gdy anomalia, takie jak odchylona przegroda nosowa, wypukłe muszle nosowe (concha bullosa), komórki Hallera lub inne warianty strukturalne mogą powodować problemy zatokowe lub muszą być uwzględnione w planowaniu operacyjnym.
 7. Przeszczepy kości i podnoszenie zatok: Przed procedurami mającymi na celu zwiększenie objętości kości w górnej szczęce, zwłaszcza gdy jest blisko zatok.
 8. Niezwykły ból twarzy: Gdy pacjenci zgłaszają ból twarzy lub ucisk niezwiązany z innymi znanymi przyczynami, badanie CBCT może pomóc w diagnozowaniu potencjalnych problemów zatokowych.
 9. Ocena pooperacyjna: Po operacjach związanych z obszarem zatok, w celu oceny wyniku, zapewnienia właściwego gojenia się i identyfikacji potencjalnych powikłań.

Jak wygląda procedura?

Procedura jest nieinwazyjna i bezbolesna:

 • Pacjent zostaje poproszony o usunięcie wszystkiego, co mogłoby zakłócić obrazowanie, w tym przedmiotów metalowych, takich jak biżuteria, okulary lub aparaty słuchowe.
 • Pacjent siedzi lub stoi w urządzeniu CBCT.
 • Pacjent musi pozostawać w bezruchu podczas skanowania, aby zapewnić wyraźność obrazu. Podczas obracania się skanera wokół głowy pacjenta, rejestrowane jest wiele obrazów z różnych kątów, które następnie są odtwarzane w modelu 3D.

Czy muszę się przygotować do badania?
Nie jest wymagane specjalne przygotowanie. Jednak zostaniesz poproszony o usunięcie wszelkich przedmiotów metalowych, takich jak okulary, kolczyki i naszyjniki. Jeśli masz aparaty dentystyczne lub protezy, możesz również musieć je zdjąć.

Kiedy otrzymam wyniki?
Parę minut po wykonaniu każdego badania w Skanai nieodpłatnie wysyłamy wyniki emailem do Ciebie oraz również możemy wysłać na widniejący na skierowaniu adres email Twojego lekarza.

Czy tomografia komputerowa jest bezpieczna w czasie ciąży?
Zawsze powiadom swojego dentystę lub technika, jeśli jesteś w ciąży lub podejrzewasz, że możesz być. Chociaż dawka promieniowania jest niska, zaleca się unikanie niepotrzebnego narażenia na promieniowanie w czasie ciąży.

Czy istnieje ograniczenie wiekowe dla tomografii komputerowej?

Nie, nie ma ograniczenia wiekowego. Tomografia komputerowa może być korzystna zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, w zależności od problemu medycznego.

Zawsze skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania szczegółowych informacji i dalszych pytań dotyczących Tomografia zatok lub innych procedur medycznych.


Cena

270  zł

Czas trwania badania

do 30 sekund

Skierowanie

Wymagane

Dawka promieniowania

tv

3 -20 godzin lotu samolotem
Dawka promieniowania podczas badania jest minimalna (20-150 µSv). Dla zobrazowania, odpowiada to 3 -20 godzin lotu samolotem.